fbpx

PIERWSZY W POLSCE PORTAL O MIEJSKIM OGRODNICTWIE

Dziś bierzemy na tapetę 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Każdy z nas coś tam o nich słyszał, część z nas kojarzy piktogramy i logotyp, ale często nie do końca wiemy o co chodzi.
Właśnie dlatego wybrałyśmy cele, w obrębie których działamy i piszemy Wam o nich nieco więcej. 

 

Rezolucja

We wrześniu 2015 roku podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku została przyjęta Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 (ang. The Sustainable Development Agenda). Dokument ten określa 17 celów i 169 zadań, które zostały wyznaczone jako kierunek działań dla świata.
Wymienione zadania mają być drogowskazem dla wszystkich państw świata i prowadzić je przez kolejne lata.
W preambule rezolucji napisano, że jest ona planem działania na rzecz ludzi, naszej wspólnej planety i dobrobytu jej mieszkańców. Celami nadrzędnymi są: powszechny pokój i wolność, eliminacja ubóstwa oraz uzdrowienie naszej planety. To uzdrowienie to równowaga w trzech aspektach: gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Ta równowaga zaś, to często dziś używane pojęcie ” zrównoważony rozwój”.

 

Zrównoważony rozwój

Nasz świat będzie się rozwijał w sposób zrównoważony, jeśli będziemy dbać o siebie nawzajem i o planetę. Tylko tyle i aż tyle. Jeśli przestrzegane będą prawa człowieka, osiągniemy równość płci, wzmocnimy pozycję kobiet i dziewcząt, zadbamy o stan przyrody, zalesienie, dobrostan roślin i zwierząt oraz stan wód. Zadania te nie są aż tak trudne, chyba że w grę wchodzą duże pieniądze i partykularne interesy jednostek lub poszczególnych państw. Nie możemy jednak patrzeć na rządzących i czekać, aż zaczną myśleć o planecie i o ludziach. Sami musimy to zrobić!
Nasze miejskie ogrodnictwo jest małym kamyczkiem w tej lawinie pozytywnych działań, która już się dzieje.

 

Co 17 celów ma wspólnego z miejskim ogrodnictwem?

Bardzo wiele! Nasz film o idei miejskiego ogrodnictwa został doceniony przez jury Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”. To tylko 3 minuty pokazujące, że warto zacząć działać. Małe działania mogą pociągnąć za sobą niezwykłe skutki! Zresztą, sami zobaczcie, jak bardzo uprawianie warzyw  w mieście wpisuje się w co najmniej 5 z 17 celów ONZ:

CEL 2. Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo.

Uprawa warzyw na własne potrzeby pozwala zwiększyć bezpieczeństwo żywnościowe. W sytuacji, gdy z jakiegoś powodu nie będzie możliwości kupienia żywności w sklepach, czeka nas śmierć głodowa. Podczas warsztatów z miejskiego ogrodnictwa często spotykamy osoby, które nie wiedzą, skąd się biorą nasiona marchwi, albo co trzeba zrobić, żeby wyhodować ziemniaki. Odeszliśmy bardzo od naturalnego życia i zatraciliśmy umiejętność przetrwania. Miejskie ogrodnictwo może być świetnym miejscem do nauki podstawowych przyrody, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu były częścią życia każdego człowieka.  

CEL 11. Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu.

Po 4 latach miejskiego ogrodnictwa jest dla nas zupełnie jasne. Ogródki służą nie tylko uprawie warzyw. To oazy zieleni, miejsce odpoczynku i spotkań oraz budowania relacji. Dzięki tej odrobienie zieleni, nasze życie w miastach staje się bardziej znośne, a w życiu znajdujemy więcej równowagi. Spotkania na podwórku, które jest zielone i kwitnące przeradzają się w Dni Sąsiada, rozmowy i prawdziwe relacje z osobami, które codziennie mijamy na schodach.    

CEL 12. Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji;

Ogródek nauczy Was bardzo dużo o cykliczności, porach roku i naturalnych zjawiskach, których nie ma w świecie uprzemysłowionym i scyfryzowanym. Zamknięty obieg materii w przyrodzie pokazuje nam drogę do gospodarki obiegu zamkniętego, a więc zrównoważonej gospodarki!

CEL 13. Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.

Jedząc warzywa z własnego ogródka, zmniejszamy ślad węglowy naszego pożywienia. To, co ląduje na naszym talerzu, pokonuje najkrótszą możliwą drogę i nie przyczynia się do produkcji CO2. CZy to dużo? Nie, oczywiście, że nie! Ale każdy z nas powinien robić tyle ile może i dopiero suma tych małych działań da nam prawdziwą zmianę. Wielka zmiana mentalności społeczeństw rozwiniętych nie spadnie z nieba! Każdy z nas się do niej może przyczyniać każdego dnia!

CEL 15. Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej.

Permakultura i bioróżnorodność nawet w małym, miejskim ogródku, mogą dużo znaczyć! Zapylacze zamieszkają w Twoim ogródku, jeśli pomiędzy warzywami posiejesz rośliny miododajne. W gospodarstwach wielkopowierzchniowych, w których celem jest korzyść materialna, nikt nie zastanawia się nad zróżnicowaniem upraw. Miejskie ogrodnictwo daje nam wolność decydowania o tym, co wyrośnie na naszych grządkach. Korzystajcie z tej wolności!


Wszystkie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ znajdziecie tutaj:

  1. po angielsku: https://www.un.org/sustainabledevelopment/
  2. po polsku: http://www.un.org.pl/