fbpx

PIERWSZY W POLSCE PORTAL O MIEJSKIM OGRODNICTWIE

Dziś obiecany jakiś czas temu artykuł o tym, jak powstał Park Stacja Wisła. Wiecie już dlaczego ten park jest taki wyjątkowy, bo już o tym pisałyśmy.
Zapytałyśmy Joannę Wendorff z Fundacji Czas Wolny, jedną z inicjatorek parku, ile trwały prace nad parkiem,  jak wyglądało przejście od pomysłu, poprzez tworzenie projektu, konsultacje, aż po realizację.

JW: Cały ten okres przygotowań, a potem prac nad parkiem, trzeba podzielić na kilka etapów.

 

Pierwszy etap – rodzi się pomysł na Park

Między wyjazdem do Berlina w maju 2014, a poznaniem SOS Zabłocie w październiku 2015. To wtedy kiełkował pomysłu na park. Odbywaliśmy rozmowy na temat zagospodarowania terenu, studenci architektury w Katowicach wykonali pierwszy projektu parku, który -o dziwo- nie odbiega tak bardzo od tego, co uzyskaliśmy w trakcie konsultacji społecznych i co zostało odzwierciedlone w projekcie. Nawiązywaliśmy też wiele kontaktów. W październiku wrzuciłam do sieci ankietę dotyczącą terenu oraz potrzeb mieszkańców z nim związanych. W ciągu ok. tygodnia, odpowiedziało na nią 1500 osób, z czego 99% opowiedziało się za powstaniem wielofunkcyjnego parku. I to był strzał w dziesiątkę, postawa do rozmów z miastem.

 

Drugi etap – konsultacje 

To wtedy wszystko się tak naprawdę zaczęło, od października 2015 do czerwca 2016.
Po spotkaniu SOS Zabłocie i przedstawieniu im pomysłu na park, zostałam zaproszona do współpracy z nimi. Postanowiliśmy wspólnymi siłami powalczyć o park. Zaproszono nas na spotkanie z P. Prezydent Koterbą, Wydziałem Kształtowania Środowiska, Zarządem Zieleni Miejskiej oraz Wydziałem Skarbu w listopadzie 2015. Wtedy to zadeklarowaliśmy się, że własnymi siłami przeprowadzimy konsultacje społeczne dotyczące potrzeb mieszkańców, oraz że do czerwca 2016 dostarczymy miastu projekt wstępnej koncepcji parku. Pierwsze konsultacje zorganizowaliśmy w Wytwórni, która użyczyła nam lokal. Plakat zrealizowała zaprzyjaźniona graficzka, scenariusz konsultacji oraz moderację spotkania zapewniło Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska. Rozpuściliśmy wici do prasy oraz do mediów społecznościowych. Przyszło ok. 40 osób, więc był to dosyć spory sukces. Uczestnikom została przedstawiona inicjatywa, zarys historyczny miejsca, możliwości zagospodarowania terenu oraz projekty sąsiadujące z terenem (pomnik Liberatora). Następnie uczestnicy zostali podzieleni na grupy, w których opracowywali swoje potrzeby związane z parkiem.

 

Trzeci etap – projekt, czyli powstaje koncepcja Parku Stacja Wisła

Kolejnym etapem była organizacja otwartego konkursu na koncepcję wstępną parku. Tutaj swoją wiedzą wsparł nas członek SOS Zabłocie, Piotr Bujas, który posiadał już doświadczenie w organizowaniu tzw. „Calli projektowych”. Redakcja treści tego calla zajęła nam wiele długich wieczorów, a samo przedsięwzięcie okazało się znów sukcesem. Otrzymaliśmy 36 zgłoszeń z całej Polski, a nawet jedno z Kanady. Zwołaliśmy obrady jury, złożonego z przedstawicieli strony społecznej, magistratu oraz architektów, podczas których wyróżniliśmy 3 prace. Autorzy otrzymali po 3000 zł za pierwsze miejsce oraz po 1000 zł za dwa kolejne. Nagrody sponsorowało miasto. Drugie zorganizowane przez nas konsultacje, w maju 2016 roku, miały na celu wyłonienie pracy, która najbardziej odpowiadała potrzebom mieszkańców spośród trzech, zarekomendowanych przez jury. I tutaj kolejny sukces, ponieważ na konsultacje, które odbyły się w zaprzyjaźnionej kawiarni BAL na Zabłociu, przyszło ponad 80 osób! Po dwugodzinnych prezentacjach projektów oraz dyskusjach z ich autorami mieszkańcy wybrali projekt Michała Grzybowskiego. Ten projekt otrzymał także pierwszą nagrodę jury. Projekt Michała został następnie przekazany Zarządowi Zieleni Miejskiej w czerwcu 2016.

 

Zarząd Zieleni Miejskiej – realizacja projektu

Od czerwca 2016 za prace związane z parkiem był odpowiedzialny ZZM.  Aż do końca czyli do zakończenia prac wykonawczych. Do projektu Michała wprowadzono niezbędne modyfikacje, żeby projekt mógł służyć jako podstawa do dokumentacji przetargowej na projekt wykonawczo-budowlany parku. Przetarg wygasła świetna firma Jakabe Projekty – autora projektu placu zabaw przy Hotelu Royal na krakowskich Plantach. Odbyło się kilka spotkań projektanta z Zarządem Zieleni Miejskiej oraz stroną społeczną, tak abyśmy mieli nadal swój głos (za co bardzo dziękujemy ZZM). Projekt wykonawczo budowlany stał się podstawą do dokumentacji przetargowej na wykonanie parku. Prace nad realizacją projektu rozpoczęto w lipcu 2017 roku, ukończone zostały w styczniu 2018. Teraz czekamy tylko na wiosnę, żeby park otworzył swoje podwoje dla mieszkańców!